Blog

لیست فایل های آماده اقدام پژوهی در معلم پژوهنده

5 Apr 2019

ارسال تجربيات  اقدام پژوهی

هدف از ايجاد اين بخش فراهم سازي فرصت مناسب براي تبادل تجربيات علمي معلمان پژوهنده در سطح كشور است .
معلمان پژوهنده مي‌توانند هر تجربه‌اي را كه كمكي براي ديگر همكاران تلقي مي‌شود ، ارسال نموده تا از مسير سايت در اختيار سايرين قرار گيرد .
گفتني است اطلاعات دريافتي پس از آماده سازي توسط مدير سايت در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت .

تعدادي از معلمان پژوهنده استان گلستان با همكاري پژوهشكده تعليم و تربيت استان گلستان ، نتايج تحقيقات خود را به صورت فيلم ارائه نموده‌اند كه نمونه‌اي از كارهاي خود را نيز براي دبيرخانه معلم پژوهنده ارسال كرده‌اند، علاقمندان مي‌توانند فيلم پژوهشهاي انجام شده را دريافت نمايند.
از حسن سليقه اين عزيزان تقدير نموده و به تمامي دست اندركاران اين حركت جديد در گسترش فرهنگ پژوهش خسته نباشيد عرض مي‌نماييم.

نحوه دريافت فايل : روي تصوير راست كليك نموده و گزينه Save Target as را انتخاب نماييد  
   
ما مي‌توانيم بنويسيم شيريني درس زبان
بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : رابعه گوگلاني بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : بي‌بي خديجه طاطار
   
وتر بهبود درس املاء
بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : مريم سنگويي بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : ليلا مقصودلو
 
 
 
معلم پژوهنده : نرگس اميري ترشيزي استان : خراسان رضوي
عنوان تجربه : کلثوم
سومين سال خدمت مقدس آموزگاري را در يکي از روستاهاي محروم و دورافتاده کوهرخ آغاز کردم قرار شد در پايه پنجم تدريس کنم. با وجودي که تقريباً اويل خدمت را مي گذراندم و هيچ تجربه اي در تدريس اين پايه حساس نداشتم با مدد از خداي مهربان و توکل به او قدم به کلاس گذاشتم. کلاسي با سي و سه بچه با شيطنت هاي کودکانه.دانش آموزاني با روحيه خوب و درس خوان در بدو ورودم صندلي اي که در گوشه کلاس بود و روي آن يکي از دانش آموزان نشسته بود توجهم را به خود جلب کرد .
پس از سلام و احوال پرسي خودم را به آنها معرفي کردم سال تحصيلي جديد را به آنها تبريک گفتم در رابطه با شيوه صحيح درس خواندن و آمادگي براي امتحانات نهايي و داشتن اخلاق خوب کمي صحبت کردم پس از معرفي خودم از بچه ها خواستم يکي يکي خودشان را معرفي کنند.از همان ابتدا سعي مي کردم تفاوتهاي فردي هر يک از دانش آموزان را دريابم و بتوانم به کردار و رفتار م زمينه ساز اعمال نيک و خداپسندانه در وجود پاک و بي آلايش اين نونهالان شوم . تنها چيزي که در اين کودکان مي يافتم مهرباني صفا صميميت و صداقت بود همان طور که صحبت مي کردم ناگهان چشمم به چشمان پاکي افتاد که معصومانه تبسمي کم رنگ بر لب داشت و به من خيره شده بود و به سخنان من با دقت گوش مي داد.
نامش کلثوم بود , چهره اي سفيد و با گونه هاي قرمز و آفتاب سوخته و دوست داشتني نگاهش پرمعنا بود چند لحظه متحيرانه به چهره اش چشم دوخته بودم.خودش را روي صندلي جمع و جور کرد و خودکارش را به دهان برد و با پاهايش بازي مي کرد . پرسيدم کلثوم جان مگه توي نيمکت ها جا نبود که گوشه کلاس روي صندلي نشسته اي ؟ از گوشه چشمانش نگاهي به من کرد و سرش را به آرامي پائين انداخت.بچه ها با شيطنت خنده اي کردند يکي از آنها که جسورتر به نظر مي رسيد گفت : اون اسمش مارمولکه ! ما که اصلاً نمي گذاريم پيش ما بنشينه اذيت و آزار پارسال شو فراموش نکرديم خانم به همين خاطر معلم پارسالمون جاي مخصوصي را برايش درنظر گرفت و ما هم به تبعيت از گذشته اجازه نشستن در نيمکت را به او نداديم . يکي از بچه ها زيرلب زمزمه مي کرد آخه حقش چند دفعه مرا کتک زده . در اين هنگام روي صندلي خود نشستم و بهت زده به کلثوم نگاهي انداختم .
ميز جلو دو نفر از بچه ها نشسته بودند . به کلثوم اشاره کردم که آنجا بنشيند و بهش گوشزد کردم که مبادا از جايت بلند شوي . از يکي از بچه هاي خواستم صندلي را به دفتر ببرد .
صداي اولين زنگ سال تحصيلي به صدا درآمد و به دفتر رفتم و سخت نگران و متحير از چگونگي برخورد با چنين شخصيت طرد شده و تحقير شده اي.بعد از صرف چاي و خوردن زنگ به کلاس رفتم غوغايي به پا شده بود و در يک لحظه بچه ها با ديدن من سر جاي خودشان نشستند نگاهي با چهره اي گرفته و عبوس به بچه ها انداختم ودر حالي که انتظار چنين حرکتي را از آنان نداشتم خواستم تا علت آن را توضيح دهند .
دراين زمان يکي از بچه ها گفت : اجازه خانم من وزينب توي ميز نشسته بوديم و صحبت مي کرديم کلثوم يوا شکي مقنعه هاي ما دو تا را به هم گرده زده بود . هنگامي که بلند شدم کلثوم از خنده غش کرد و به همين خاطر از دستش عصباني شديم . چند تا از بچه ها گفتند : خانم کلثوم محکم به ما سيلي مي زند اگر قراره که او پيش ما بنشيند ما ديگه به مدرسه نمي آئيم مدرسه يا جاي ماست يا جاي او.
نگاهم متمايل کلثوم شد رويش را به ميز عقب کرده و شکلک در مي آورد و زبون درازي مي کرد با خودکاري که در دست داشتم به ميز زدم و از بچه ها خواستم نظم کلاس را حفظ کنند.به کلثوم با چهره اي ناراحت نگاهي کردم و سرم را تکان دادم و گفتم من که اصلاً باور نمي کنم از دختر خوبي مثل کلثوم چنين رفتارهايي سربزدن حتماً شما سر به سرش گذاشتيد وگرنه باور کردني نيست سپس به او و بقيه بچه ها گفتم دفعه آخرتان باشد و ديگه تکرار نشود. شماها دختران بزرگ اين مدرسه ايد سعي کنيد ديگران از شما درس خوب بودن را بياموزند .اما چند مورد ديگر از اين اتفاق ها که به قول بچه ها سرمنشاء آن کلثوم خانم بود به وقوع پيوست .
ناگفته نماند هوش و ذکاوت کلثوم با رفتارهاي به ظاهر ناهنجار که از برخوردهاي نامناسب ديگران نشات گرفت بود،آسمان تا زمين فرق مي کرد. بسيار تيزهوش و با استعداد بود آن زگ رياضي داشتيم و من مسئله اي را که از کتاب رياضي چهارم روي تخته سياه نوشتم و خواستم يکي از بچه ها داوطلبانه آن راحل کند. کسي جز کلثوم دستش را بلند نکرد . از وي خواستم تا براي پاسخ دان پاي تخته بيايد . او بدون تامل وا شتباه آن را حل کرد . از بچه ها خواستم حسابي او را تشويق کنند. کلثوم لبخند رضايت بخشي زد و سرجايش نشست چند لحظه اي نگذشته بود که صداي فريادي خفيف سکوت کلاس را در هم شکست پرسيدم باز چي شد ؟ زهرا که کنار کلثوم نشسته بود آهسته از جايش بلند شد و با چشماني اشک بار گفت :دفعه اولش نيست کلثوم هنگام نشستن پايم را محکم فشار داد .کلثوم از روي ترس و يا شرم به زير ميز خزيده بود. او را صدا رزدم در اين هنگام تکه کاغذي از زيرميز برداشت و يواش يواش بيرون آمد گفتم کلثوم را مي گويي ببين او که کاغذهاي زيرميزش را جمع مي کند در اين هنگام چهره کلثوم از شدت شرم سرخ شده بوداز او خواستم که از دوستش معذرت بخواهد و قول بدهد هم چنان به درس فکر کند تا آينده درخشاني داشته باشد. ناگفته پيداست در شرايطي که يک نفر در محيط اجتماعي مرتباً تحقير شود انتظاري بيش تر از اين از حرکات وي نبايد داشت. البته براي حرکات عجيب و غريبي که درزمان تدريس کشيدن نقاشي درس جواب دادن از سوي کلثوم وديگر بچه ها مشاهده مي کردم، هر روز سعي مي کردم راه حل تازه اي پيدا کنم .با تحقيقاتي که از خانواده اش کردم وي خانواده اي داشت پرجمعيت و داراي مشکلات شديد خانوادگي که احتمالاً بخشي از آن حرکاتش از محيط خانواده نشات مي گرفت .
در بي رفتارهاي بد کلثوم صفات نيک و پسنديده اي وجودداشت و من سعي مي کردم آنها را جلوي بچه ها بازگو کنم تا شايد از نقاط ضعفي که دا شت کاسته شود .
بارها مانند خواهري مهربان و دلسوز با او صحبت مي کردم او مشکلاتش را بازگو مي کرد و من چگونگي مبارزه با آنها را برايش مي گفتم . مثل ديگر بچه ها با او قدم مي زدم و از سرگذشت هاي تلخ و شيرين خودم سخن مي گفتم . از شکست ها و بي توفيقي هاي خودم برايش گفتم و گفتم تابه شخصيت واقعي اش دست پيدا کرد.او کاملاً عوض شد و به دختري متين و مهربان و با گذشت تبديل شد که بچه ها روي او حساب مي کردند . وي به مرور سنگ صبور بچه ها به حسا ب مي آمد .
در آخرين روزهاي سال تحصيلي از بچه ها خو استم تا در مورد آن سال تحصيلي و رفتار من مطلبي را بنويسند هر کدام کاغذي به دست گرفتند و نقطه نظرات جالبي را نوشتند وقتي آنها را مطالعه مي کردم حقيقتاً از اين کودکان پراحساس و چيزفهم چيزهاي زيادي آموختم کلثوم در قسمتي از نامه اش نوشته بود :
از اين که دراين نامه کلمه تو را به کار مي برم در ابتدا پوزش مي طلبم . جسارت نيست بلکه مي خو اهم راحتتر و صميمي تر با تو صحبت کنم تو خواهر و دلسوز مني. حتي از آن هم بهتر تو در اين مدت چيزهاي زيادي را به من آموختني که قلمم ياراي نوشتن آن همه صد اقت و پاکي نيست .
معلم تشنه ام پرالتهابم توسرمشقي بده از درس آبم
دري از روز را بگشا به رويم ببر تا قله هاي آفتابم
قلم را آشناي دست من کن بده پيوند با درس و کتابم
به چشمم شعر بيداري بياموز برون کن تا ابد از شهر خوابم
سراپا جوششم شوقم سوالم ببر با خود به دنياي جوابم
بتاب امروز بر من نور ايمان که فردا من به تاريکان بتابم
آري معلم خوب کاري نمي کند که بچه ها از او حساب ببرند بلکه با حلم و وقار و متانت و صبر خويش کاري مي کند که بچه ها روي او حساب کنند . معلم با نگاه هشدار مي دهد . با نگاه هدايت مي کند و با نگاه تنبيه مي کن
معلمان پژوهنده برگزيدگان كشوري

ليست معلمان پژوهنده – برگزيدگان كشوري

  نام و نام خانوادگي استان مقطع دوره عنوان پژوهش
1 مرحوم بهزاد ميراب زاده تهران متوسطه 1 مديريت مشاركت دانش آموزان
2 فاطمه فلسفي تهران تربيت معلم 1 روش فعال نمودن كلاسهاي روش تدريس
3 محمد رسولي قم راهنمايي 1 روش تدريس انشا
4 غلامرضا سرشور خراساني خراسان رضوي ابتدايي 1 روش نوين تدريس قرآن در اول ابتدايي
5 غلامرضا براكوهي خراسان شمالي متوسطه 1 ساختار هندسي مولكولها
6 محمد فواد كردستان تربيت معلم 1 فرمولهاي رياضي در نمايشي نو
7 محمد علي بهروز زاده فارس تربيت معلم 2 ماشين يادگيري ونقش آن در عملكرد تحصيلي دانش آموزان
8 ميرحيدر حسيني اردبيل ابتدايي 2 روشها والگوهاي جديد تدريس در درس املا ء چهارم پنجم ابتدايي
9 نسرين رنجبر اصفهان ابتدايي 2 انگشتانه حروف الفباي فارسي وصندوق گنج
10 علي اكبر كياني پناه تهران متوسطه 2 دامنه بي تفاوتي وجاذبه تعهد در درس انشا
11 منيره جعفري تهران متوسطه 2 الگوي تدريس براي درس روش تدريس وبررسي تابهاي عربي راهنمايي
12 عباس دليلي كوشاني گيلان پيش دانشگاهي 2 اندازه گيري دقيق وتجربي عمق ظاهري
13 مهران موقتيان اصفهان متوسطه 2 بررسي تبديل واحدهاي طول وسطح حجم در فصل هارم كتاب فيزيك اول نظام جديد
14 نسرين مظفري بوشهر تربيت معلم 3 بررسي علل انشا گريزي وتاثير بر فضاسازي بر ايجاد لايق در انشا نويسي
15 محمد علي هنر مند قمي قم ابتدايي 3 كند ويا راهكارهاي مقابله با برخي از عوامل تضعيف تعديل كننده روشهاي مطلوب تدريس انشا دوره ابتدايي
16 زهرا مهر پرور ومريم قاسمي فارس راهنمايي 3 مجموعه تقويت حافظه
17 پريوش فروتن داخلي گيلان راهنمايي 3 نحوه اداره وسازماندهي كلاس
18 رمضان استقلال فارس ابتدايي 3 توليد وبكار گيري وسايل آموزشي در رياضي
19 معصومه حران اف مركزي راهنمايي 3 چگونگي ترغيب دانش آموزان به انشا نگاري
20 عزت احمدي نمدان خراسان رضوي ابتدايي 3 روشهاي شناسايي وحل مشكلات رفتاري دانش آموزان در موارد خاص
21 قدرت الله قلعه سري مازندران ابتدايي 3 بررسي وتحليل محتواي كتابهاي درسي
22 جهانگير رياضي خوزستان متوسطه 3 چه عواملي باعث نوسان مي شود وتجربه آموزشي در مورد نيروي بازگرداننده در حركت نوساني ساده
23 يوسف بهاري همدان ابتدايي 3 تقويت شيوه هاي نوين وتضعيف شيوه هاي سنتي در اداره مدارس از طريق شوراهاي دانش آموزي
24 فاطمه هدي عليزاده تهران ابتدايي 3 نحوه آموزش املا در پايه دوم ابتدايي
25 بهناز ترابي خراسان رضوي متوسطه 4 كاربرد وسايل كمك آموزشي در آموزش هندسه
26 پروين شريفي مركزي متوسطه 4 طرحي نو در آموزش پيوند كووالانس
27 مرضيه ابراهيمي تهران متوسطه 4 تفكر خلاق در رياضي
28 جواد حسين زاده فارس راهنمايي 4 هنر معلم تعليمات ديني
29 مصطفي شيخ علي تهران راهنمايي 5 شيوه نوين تدريس و ارزشيابي درس عربي
30 شيوا شريفي راد فارس ابتدايي 5 استفاده از آموزش غير مستقيم براي افزايش انگيزه تحصيلي
31 زهره محمديان دهكردي چهار محال بختياري ابتدايي 5 تجربيات معلمان در درس املاء
32 حرمت السادات ميركمالي مازندران متوسطه 5 چگونه حركت انتقال بردار ها را آموزش دهيم
33 محمد رضا كيانفر اصفهان متوسطه 5 ابتكاري نو در حل تعارض بين والدين با فرزندان در خانواده
34 لطف الله سوري همدان متوسطه 5 راهكارهايي براي يادگيري بهتر درس جغرافيا
35 فخري دهقان منشادي يزد ابتدايي 5 چه كنم تا جدول ضرب ملكه ذهن دانش آموز شود
36 فريبا زنگنه مطلق مركزي راهنمايي 5 چگونه مقابله وعملكرد صحيح در برخورد با دانش آموز پرخاشگر
37 فاطمه اسحاقي خراسان رضوي ابتدايي 5 مشكلات رفتاري دانش آموزان در رابطه با كمرويي
38 ناصر بيت الهي كرمان ابتدايي 5 تهيه وساخت وسايل كمك آموزشي وبه كار گيري آن در كلاس
39 ايراندخت بهرام زاده تهران ابتدايي 5 بررسي روش هاي مطلوب درس جغرافيا در مقطع چهارم ابتدايي
40 الهه وكيل زاده آذربايجان شرقي متوسطه 5 آموزش رياضيات با روش تدريس فعال
41 طاهره سعيديان تهران ابتدايي 6 چگونگي كيفيت بخشي به تكاليف رياضي
42 فرزانه رفعي و پروين قربانيان همدان ابتدايي 6 چگونگي ارتقاي سطح نمرات ديكته دانش آموزان كم توان ذهني
43 شهناز پنيري مازندران ابتدايي 6 بررسي علت رفتار لجوجانه وپرخاشگرانه يكي از دانش آموزان ودرمان آن
44 فروزنده فروغي فارس ابتدايي 6 راههاي رفع مشكلات دانش آموزان در درس املا با استفاده از بازي
45 فرحناز ميثاقي بنابي آذربايجان شرقي ابتدايي 6 چگونگي ترغيب دانش آموزان زرنگ به كار عملي حرفه وفن
46 فاطمه اكبرزاده كرمان ابتدايي 6 چگونه مي توانم با توجه به علاقه دانش آموزان به حل مشكلات آموزشي املا پرداخت
47 ناهيد فرقاني اصفهان ابتدايي 6 تجربه موفقي در ارائه تفكر استقرايي در آموزش
48 مريم ياري لرستان ابتدايي 6 روشي براي تدريس درس جغرافيا
49 منصوره عليون مقدم خراسان رضوي ابتدايي 6 تدريس در كلاس همراه با عروسكي به نام قلي
50 زهره رهسپار خوزستان ابتدايي 6 كاربرد الگوي نوين تدريس در كلاس
51 صديقه رستما تهران ابتدايي 7 چگونه مي توان باروش آموزش تلفيقي در پايه اول ابتدايي از زمان استفاده بهينه نمود
52 عيسي رسولي آذربايجان شرقي متوسطه 7 چگونگي بهبود تدريس تاريخ با استفاده از امكانات كمك آموزشي ونرم افزارهاي آموزشي
53 پري رخ جعفرزاده گيلان ابتدايي 7 افزايش پيشرفت تحصيلي در يك كلاس چهارم ابتدايي در درس رياضي مبحث ضرب ياروش بازي ومسابقه در مدرسه لشت نشاء
54 منيره زبرجديان تهران متوسطه 7 راههاي فعال سازي دانش آموزان سال اول 3 در درس علوم زيستي وبهداشت
55 مرضيه بيات همدان ابتدايي 7 چگونگي استفاده از روش هاي نوين تدريس رياضي وتاثير آن در بهبود واصلاح فرآيند يادگيري
56 عذرا بيگم هژبري مازندران ابتدايي 7 چگونه توانستم از شكل گيري بدخطي دانش آموزان پايه اول ابتدايي جلوگيري كنم
57 مجتبي شريف زاده فارس راهنمايي 7 بهبود وضعيت فعاليتهاي عملي درس حرفه وفن
58 زهرا حقيقي اصفهان ابتدايي 7 بررسي عوامل لكنت زبان در يكي از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي
59 سيروس سوركي خراسان جنوبي راهنمايي 7 چگونه مي توانم اختلال بي اعتنايي مقابله اي دانش آموزان را حل نمايم
60 غلامرضا الهام خوزستان ابتدايي 7 چگونه مي توانيم ورزش و باز يهاي دبستاني را در مدارس ابتدايي بهبود بخشيم؟

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده

19 Mar 2019

شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

لازم است تا به اطلاع کلیه فرهنگیان محترم از سراسر کشور برسانیم سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش شامل نمونه سوال , سوالات واقعی آزمون و محتوای متنی برای آزمون اول , آزمون دوم, آزمون سوم و آزمون چهارم را در یک مجموعه بروز شونده ( لینک های دانلود فعال تا آخرین روز آزمون ) برای شما آماده کرده ایم و امید آن داریم در روزهای آغازین سال 1398 همچنان دعای شما را همراه خودمان داشته باشیم تا با قدرت بیشتر سایر مناسبت های سال جدید را پوشش دهیم.

برای دانلود و دریافت کردن مجموعه نمونه سوالات شیوه های تربیت فرزند کلیک کنید

این مجموعه بصورت فایل های پی دی اف و ورد حاوی نمونه سوالات , سوالات واقعی آزمون های اول , دوم , سوم و چهارم, بازخورد فیلم ها و محتوای متنی جلسات و فایل صوتی جلسات ارائه میشود که با ارائه لینک های دانلود هر زمان بخواهید میتوانید موارد اضافه شده را به لحظه دانلود کنید .

دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

مرکز برنامه ریزی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با همکاری انجمن اولیا و مربیان دوره ضمن خدمت 18 ساعته شیوه های نوین تربیت فرزندان با محوریت خانواده در آموزش و پرورش با کد دوره ضمن خدمت 99506402 را به صورت الکترونیکی برای تمام همکاران حوزه آموزشی در یک مرحله اجرا می نماید .

3 ماهه پایانی سالتحصیلی معمولا برای همکارانی که تعداد ساعات ضمن خدمت کمی را گذرانده اند از اهمیت بسزایی برخوردار است . و دقیقا در یک زمانبندی خاص که عمدتا به روزهای ابتدایی سال 1398 و روزهای انتهایی سال 1397 میخورد دوره 18 ساعته بسیار مهمی بنام شیوه های نوین تربیت بصورت سراسری ثبت نام شده و در حال انجام میباشد.

برای دانلود و دریافت کردن مجموعه نمونه سوالات شیوه های تربیت فرزند کلیک کنید

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند

با درک اهمیت این دوره هم به لحاظ سراسری بودن و هم صرف نظر از قبولی یا عدم قبولی آن در جهت بهبود شاخص های تربیت و ارتبیاط بهتر زنجیره تعلیم با تربیت ما در بانک فایل معلمان ایران زمیـــــــــــــــــن بر آن شدیم صفر تا صد این آزمون را بصورت ویژه ای پوشش دهیم .

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

آزمونها و منابع آنها

مهمترین نکته این بسته سوالات قابلیت بروزشوندگی آنهاست . یعنی با خرید و دانلود این بسته برای اولین بار علاوه بر دریافت فایل های اولیه و سوالات تعدادی لینک دانلود فعال هم به شما ارائه میشود که در مقاطع زمانی مختلف با دانلود مجدد و کلیک روی لینک های دانلود داده شده سوالات هر 4 آزمون و منابع آموزشی  آنها که جدید اضافه شده را میتوانید دانلود کنید و مانند دوره های قبلی نیازی نیست هنگام خرید فایل سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند حتما ایمیل دقیق و در دسترس ارائه دهید و منتظر ارسال فایل ها به ایمیلتان بمانید .  بلکه هر زمان بخواهید میتوانید با کلیک روی لینک های دانلود دریافت شده آنها را مجدد دانلود کنید که حاوی موارد بروزرسانی و اضافه شده هم میباشد.

شما عزیزان هم اکنون با کلیک روی دکمه زیر به صفحه دانلود رفته و آنجا فرایند دانلود بسته منابع آزمون و نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش را دنبال کنید.

همراه ما باشید و به جهت دانلود کاملترین بسته سوالات روی دکمه زیر کلیک نمایید.

نکته مهم در جهت دانلود:

همانگونه که عنوان شد توجه داشته باشید اصلا و مطلقا مهم نیست شما در اولین روز سوالات را تهیه کنید یا در آخرین مرحله .. از لحظه ای که سوالات را دانلود کنید تا آخرین مرحله آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند ما بروزرسانی ها و موارد اضافه شده را به لحظه در آدرسی که لینک های دانلود آن در بسته دانلود شده شما ارائه شده بارگذاری میکنیم و اینبار این شما هستید که هر لحظه اقدام کنید میتوانید موارد بروزرسانی های سوالات ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند را به لحظه دریافت نمایید . و طبیعتا این بسته را هر چقدر زودتر خریداری کنید میتوانید استفاده بیشتری از آن کنید ..

دانلود منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

جهت دانلود کلیــــــــــــــــــــــــک کنید

برای دانلود و دریافت کردن مجموعه نمونه سوالات شیوه های تربیت فرزند کلیک کنید

سوالات آزمون اول ضمن خدمت شیوه های تربیت نوین

انشار ویدئو جلسات این دوره برای آزمون مرحله اول هم اکنون ادامه دارد و در بسته دانلودی هم اکنون محتوای متنی جلسات اول , دوم و سوم ویژه آزمون مرحله اول گنجانده شده است . بازخورد جلسات و بیش از 350 نمونه سوال آزمون اول شیوه های نوین تربیت فرزند هم هم اکنون در این بسته موجود است با توجه به برنامه های زمانبندی شده جهت انتشار فیلم های جلسات مرتبط با آزمون اول ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت ما بازخورد فیلم ها و جلسات را بصورت فایل های قاتبل ویرایش ورد و  محتوای متنی این فیلم ها را در قالب فایل های پی دی اف استخراج کرده و علاوه بر محتوای متنی آزمون اول تعداد زیادی ( حدود 400) نمونه سوال آزمون اول ضمن خدمت تربیت فرزند را هم از روی ویدئو های منتشره برای جلسات , دوم و سوم و چهارم ( ویژه آزمون اول تربیت فرزند ) استخراج کرده ایم . همچنین در اولین ساعات شروع روزهای آزمون اول ( 22 تا 24 فروردین ماه 97 ) سوالات واقعی آزمون اول تربیت فرزند را در آدرس های دانلودی اعلامی بارگذاری خواهیم کرد که میتوانید هر زمان لازم بود آنها را دانلود کنیــــــــــد.

سوالات آزمون دوم شیوه های نوین تربیت

ما برای آزمون دوم هم دقیقا همانند آزمون اول علاوه بر ارائه محتوای متنی جلسات 5 , 5 و 7 ( ویژه آزمون دوم تربیت فرزند ) , بازخورد جلسات بصورت ورد در روز آزمون 29 تا 31 فروردین بصورت روزانه و هر روز دقیقا راس ساعت 6 بعداز ظهر سوالات رسیده آن روز آزمون ( سوالات واقعی آزمون دوم شیوه های نوین تربیت ) را در لینک های دانلودی اعلام شده که در بسته خریداری شده بصورت مشخص میتوانید مشاهده کنید بارگذاری خواهیم کرد که براحتی میتوانید هر روز ساعت 19 سوالات واقعی را دانلود کرده و آزمون خودتان را بدهید. بنابراین این بسته یکجا برای همه مراحل میباشد و صرفا دربرگیرنده نمونه سوالات آزمون دوم شیوه های تربیت فرزند یا آزمون اول یا آزمون سوم نمیباشد و هر زمان این بسته را تهیه کنید به کلیه لینک های دانلود دسترسی خواهید داشت. و ما آزمون مرحله دوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت را هم به مانند آزمون اول و آزمون های دیگر بصورت کامل پوشش خواهیم داد

سوالات آزمون سوم تربیت فرزند

مطابق با برنامه زمانی اعلام شده بازه زمانی شروع آزمون مرحله سوم ضمن خدمت تربیت فرزند از پنجم الی هفتم اردیبهشت ماه 97 خواهد بود  که این آزمون از محتوای منتشر شده در جلسات 8 و 9 خواهد بود . به محض انتشا ویدئو های جلسات هشتم و نهم ما محتوای متنی این جلسات را به همراه فایل صوتی کم حجم آن و تعدادی نمونه سوال که از روی محتوا استخراج خواهد شد و بازخورد جلسات در لینک های دانلودی ویژه آزمون مرحله سوم شیوه های نوین تربیت بارگذاری خواهیم کرد که میتوانید آنها را هر زمان بخواهید دانلود نمایید . و مطابق با آزمون های اول و دوم در روز ازمون ( 5 اردیبهشت - 6 اردیبهشت و هفتم اردیبهشت 97 هر روز ساعت 6 بعد از ظهر سوالات واقعی آزمون سوم در آن روز را در لینک های اعلام شده بارگذاری خواهیم کرد که از ساعت 7 بعد از ظهر همان روز قابل دانلود خواهد بود . آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت تربیت فرزند را هم به مانند آزمون های اول و دوم از طریق کارگروه اختصاصی این دوره برای شما تدارک خواهیم دید و به لحظه محتوای متنی استخراج شده از فیلم های مرتبط با آزمون سوم , نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت , بازخوردهای مرتبط با فیلم های آزمون سوم تربیت فرزند و سوالات آزمون واقعی مرحله سوم را در سریعترین زمان ممکن در اختیار خریداران بسته دانلودی منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند خواهیم گذاشت.

نمونه سوال و سوالات واقعی آزمون چهارم شیوه های نوین تربیت

مطابق با برنامه اعلام شده دوازدهم تا چهاردهم اردبهشت زمان برگزاری آزمون نهایی (چهارم) شیوه های نوین تربیت فرزند خواهد بود که این آزمون از محتوای کل جلسات اخذ خواهد شد . با توجه به شرایط خاص آزمون مرحله چهارم صرفا سعی خواهیم کرد در روزهای این آزمون بصورت لحظه ای سوالات رسیده به دستمان را در لین های دانلود اعلامی بارگذاری کنیم تا بصورت سریعتر در در دسترس همکاران قرار گیرد . و بتوانند به لحظه سوالات آزمون چهارم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند را دریافت کرده و آزمون خودشان را بدهند . زمان آزمون جبرانی هم 20 اردیبهشت ماه میباشد که سوالات واقعی آزمون جبرانی را هم در روز آزمون بارگذاری خواهیم کرد.

محتوای متنی و منابع آزمون تربیت فرزند

تبدیل دقیق فیلم های منتشر شده به محتوای متنی اهمیت شایان ذکری دارد و مهمتر از آن برجسته کردن نکات کلیدی , هائز اهمیت و بالقوه محتمل برای طرح سوال مساله دیگری است که همکاران ما در تهیه منابع آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند و محتوای متنی استخراج شده از فیلم ها نهایت تلاششان را خواهند کرد تا بتوانیم در همان گام نخست با ارائه محتوایی مناسب و دقیق و برجسته سازی موارد محتمل برای طرح سوال آزمون ضمن خدمت تربیت فرزند شما را در جهت موفقیت در این آزمون با صرف زمانی بسیار کم کمک کنیـــــم. همچنین تعدادی از نمونه سوالات و تحلیل انواع روش های طرح سوال از داخل متن هم در کنار بسته منابع آزمون ارائه میشود. 

امروز 15 ویدئوهای دوره ضمن خدمت تربیت فرزند منتشر شد . آزمون اول دوره شیوه های نوین تربیت فرزند از محتوای جلسات دوم و سوم  و چهارم خواهد بود و افرادی که در این آزمون شرکت کرده اند باید از 22 تا 24 فروردین ماه 1397 در آزمون مرحله اول شرکت کنند.

دانلود سوالات و منابع آزمون اول , دوم , سوم و چهارم دوره ضمن خدمت تربیت فرزند

در ادامه و به صورت نمونه بخش هایی از نمونه کار ما که در یکی از دوره های گذشته اقدام به استخراج محتوای متنی از فیلم های جلسات و تحلیل محتوا کرده ایم را مشاهده میکنید. و در تهیه منابع و محتوای متنی و بازخورد جلسات و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با دقت و وسواس بسیار بیشتری قطعا عمل خواهیم کرد..

برای دانلود و دریافت کردن مجموعه نمونه سوالات شیوه های تربیت فرزند کلیک کنید

در بین متن استخراجی تعدادی نمونه سوال طرح کرده و سعی داریم با بیان مثال هایی نحوه طرح سوال از این محتوا را بررسی کنیم.

فایل pdf تعدادی از سوالات آزمون اول و دوم

محتوای متنی و منابع آزمون مرحله اول شیوه های تربیت فرزند

آزمون نوبت اول این دوره از محتوای منتشر شده در قالب فیلم های جلسات دوم , سوم و چهارم است و همکاران ما بصورت ویژه این فیلم های منتشره را به متن در فرمت های پی دی اف و ورد تبدیل کرده و مهمترین و کلیدی ترین قسمت های آن را که احتمال زیادی برای طرح سوال دارد را برجسته سازی کرده و چندین حالت طرح سوال را در آنها شرح میدهند . 

مهمترین محور های موضوعی را استخراج کرده و اگر لازم باشد علاوه بر متن استخراج شده منابع دیگری را جهت مطالعه پیرامون آن موضوع از محتوای متنی آزمون اول ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند معرفی میکنند

نمونه سوالات آزمون سوم و چهارم دوره تربیت فرزند بصورت pdf و رایگان

نگرانی قبل و دلیل اصلی ایجاد اضطراب و ترس میشود . نگرانی هم میتواند مفید باشد هم مضر

نگرانی : میتواند زمینه ساز ایجاد آمادگی بیشتر برای مواجه باشد

یا میتونه اضطراب فرد را افزایش داده و در تله خود گرفتار کنه

نگرانی تیر دو لبه ای است که میتواند هم مفید باشد و مضر

نمونه سوال : تفاوت ترس و اضطراب: در چیست؟

عامل ترس در اضطراب وجود معلوم نیست

عامل ترس در حالت ترسیدن افراد مشخص است.

استرس :

استرس عامل بیرونی است که ادراک و شناخت فرد از موقعیت را تحت تاثیر قرار میدهد. عامل بیرونی میتونه شرایط درونی و فیزیولوژیک فرد را تحت تاثر قرار میدهد.

مثال هایی برای انواع استرس ها : اضطراب شغلی , تحت فشار قرار گرفتن از طرف جمع

چاره رهایی از استرس :

شناختن عوامل استرس زا

پیش بینی و کنترل عوامل استرس زا

نمونه سوالات آزمون مرحله دوم دوره شیوه های نوین تربیت فرزند با محویت خانواده

در ادامه برخی از مهمترین نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محویت خانواده را در باب مبحث آموزش مدیریت ترس و اضطراب به فرزندان مشاهده میکنید.

میتونه عوامل ناهوشیار باشه

برخی از عوامل برمیگرده به تمایلات ممنوعه ما مانند بالا نبردن صدا , نشان دادن خشم ,  تمایلات جنسی به واسطه سرکوب این تمایلات

در اینجا اضطراب یک هشدار است و به ما هشدار میدهد تا هواسمان باشد که در مسیر خواسته های اشتباه هستیم.

سرکوبی این تمایلات باعث افزایش اضطراب میشود.

 

منابع آزمون , بازخورد جلسات , محتوای متنی و نمونه سوالات آزمون سوم

بخش پنجم از مبحث هیجان انگیزه ها و ارزش ها

احساس خوشبختی

احساس خوشبختی یا شادکامی تشکیل شده است از رضایت از زندگی به همراه احساساتی مانند مسرت  و.. بدون اضطراب و افسردگی

وقتی افراد در حالت احساس خوشبختی هستند اتفاقات زیادی در مغزشان میافتد.

ترشح دوپامین در مغز از نتایج ایجاد خوشبختی است که افزایش دوپامین در مغز باعث افزایش توانایی های یادگیری و موفقیت های زندگی افراد میشود.

www.sch1.ir

@farhangianepars

احساس خوشبختی  در ذهن چگونه ایجاد و ساخته و پرداخته میشود؟ در این مورد 3 نظریه اصلی وجود دارد که عبارتند از:

نظریه لذت گرایی

نظریه فضیلت گرایی

نظریه ترکیبی

 

نظریه لذت گرایی در تعریف خوشبختی

یکی از قدیمی ترین نظریه ها معتقد است که خوشبختی در گرو دریافت یا روبرو شدن با لذت های زندگی و اجتناب از طرد است.

اگر انسان ها به دنبال کسب لذت های آنی باشند میتوانند این احساس خوشبختی را کسب کنند

احساس خوشبختی ناشی از دریافت لذت و اجتناب از درد دو ایراد مهم دارد.

انسان لذت جو به مرور و داعما باید اهداف لذت طلبانه خودش را ارتقاء دهد . و با رسیدن به یک لذت لذت دیگری را جایگزین کند چون لذت دوام ندارد .

این جریان جستجوی لذت و خوشی میتونه فرد را دائما در صدد دستیابی به اهداف بالاتر بکند و فرد دنبال افزایش دستاوردهای خوشحال کننده زندگی است.

www.sch1.ir

@farhangianepars

دومین ایراد : لذت حقیقتا نمیتواند یک احساس تمامیت به انسان بدهد . به این معنا که ما با پیروی کردن از خوشی های زندگی باعث میشود یک احساس ملال و نوعی بیهودگی را به مرور تجربه کنیم.

این دو ایراد نظریه لذت گرایی را با تردید زیادی مواجه میکند.

 

نظریه فضیلت گرایی در باره خوشبختی

نقطه مقابل نظریه لذت گرایی نظریه فضیلت گرایی است.

این نظریه بیان میکند که اگر انسان ها به دنبال گسترش معنای زندگی باشند و به دنبال تعالی و خودشکوفایی و اعتلای خویشتن باشند احساس خوشبختی و شادکامی بیشتری خواهند داشت .

www.sch1.ir

@farhangianepars

اگر ما برای زندگیمان معنا و اهداف ارزشمند نداشته باشیم و صرفا به دنبال لذت گرایی باشیم در نهایت چیزی که بدست میاد یک واماندگی و دوری مفرط از اعتلای شخصی است . یکی از وجوه رضایتمندی در زندگی ما این است که بتوانیم روزهای آتی زندگیمان را در شرایط بهتری سپری کنیم و مواردی که میتوانند به ما احساس مفید بودن و مهم بودن را بدهند افزایش دهیم.

تشابه دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی در تعریف خوشبختی چیست؟

جواب : ریشه هر دو در وجود انسان است و جزء اهداف قابل ارتقاء و حیات بخش زندگی هستند.

این دو نظریه نمیتوانند به تنهایی تعریف کاملی از نحوه ایجاد خوشبختی بیان کنند.

نظریه ترکیبی در تعریف خوشبختی

این نظریه ترکیب دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی است انسان ها باید در هر دو قلمرو حرکت کنند و هم به دنبال لذت گرایی و هم به دنبال فضیلت گرایی باشند.

پرچمدار نظریه ترکیبی خوشبختی سلیگمن است.

www.sch1.ir

@farhangianepars

وی در چهارچوب روانشناسی مثبت معتقد است هر دو نظریه لذت گرایی و فضیلت گرایی میتوانند باعث ارتقاء ارزش های فردی و اجتماعی و دست یابی به خوشبختی میشوند .

جمع بندی مبحث خوشبختی :

ما سعی کنیم در چهارچوب نظریه هایی که خوشبختی را تعریف میکنند زندگی کنیم.

ایجاد تعادل و توازن بین لذت و تعالی کار ساده ای نیست و باید در این مورد تعلیم ببینیم. و نحوه برقرار کردن تعادل و توازن بین لذت و تعالی را را یاد بگیریم.

www.sch1.ir

@farhangianepars

بخش هایی از زندگی ما باید در مسیر تعالی باشد و بخش هایی در مسیر لذت

تعالی شخصی تکلیف و دستورالعمل بیرونی نیست که از طرف کسی به ما تکلیف شده باشد . ما باید در درون خودمان  و تجاربمان تامل کنیم و آنچه را که باعث شکوفایی و تعالی ما میشود را محقق کنیم.

سوالی که مطرح میشه اینه ؟

ما چقدر میتوانیم بر پایه دریافت های ذهنیمان خوشبختی را ایجاد کنیم. و چقدر محیط و عوامل خارجی میتوانند خوشبختی را برای ما ایجاد کنند.

عناصر و عوامل مهم ارتباط موثر با دیگران: گوش دادن فعال   -  همدلی   - خلوص

بر اساس رویکرد های درمان روانی مبتنی بر نظریه راجرز چند عامل در روابط با دیگران مهم هستند.

تعلیم و تربیت فرزندان در مبحث گوش دادن فعال

ایجاد ارتباط مناسب میان تعلیم و تربیت هنر یک معلم است . یکی از مهارت های مهم در رابطه موثر با دیگران گوش دادن فعال است که غالبا ساده انگارانه به آن نگاه میشود. گوش دادن فعال با نوعی مداخله متناسب همراه است . و مستلزم این است که ذهن مخاطب در رابطه با دیگری به قدری فعال باشد که بتواند هم بفهمد و هم نشان بدهد که فرایند گوش دادن داره بخوبی انجام میشه

ضعف افراد در گوش دادن بصورت فعال به حرف طرف مقابلشون مشکلات زیادی در روابط اجتماعی و خانوادگی ایجاد میکند.

لازمه تمرین و ارتقاء گوش دادن فعال    :   ( نقل به مظمون     و       شفاف سازی)

نقل مظمون ( انعکاس دادن و بازتکرار صحبت های طرف مقابل با زبان خویشتن) در حین ارتباط و گفت و شنود نقل به مظمون کنیم و با زبان خودمان آن را مجددا به طرف مقابل انتقال بدهیم.

یعنی اگر طرف مقابلمان در باره سختی های کاری اش صحبت میکند ما به او واکنش نشان دهیم و به زبان خودمان سختی های کار او را تایید کنیم . با اینکار به طرف مقابل این پیام را میفرستیم که کاملا میتوانیم صحبت ها و شرایط کاری اش را درک کنیم.

دومین مهارتی که کمک میکند به ارتقاء گوش دادن فعال : شفاف سازی تجربه ها  است . یعنی بیان کردن احساسات و تجربه هایمان در زمینه موضوع مورد صحبت

شفاف سازی تجربه ها : شفاف سازی محدوده داره . یعنی در شفاف سازی نباید راجب به گفته های طرف مقابل قضاوت کنیم بلکه به نقطه نظرات و تجربیات خودمان در زمینه مورد صحبت میپردازیم.

اصول تربیت فرزندان و ایجاد همدلی در خانواده

همدلی کردن یک جور استعداد است و کمتر اکتسابی است . توانایی همدلی کردن با دیگران و درک شرایط افراد از نگاه خودش 

همدلی یعنی درک تجربه ها و مشکلات دیگران از نگاه خودشان

3 : خلوص

خلوص یعنی واقعط بود , بدون ریا بودن , خودمان بودن ... افرادی که با خلوص و واقعی در ارتباط با دیگران قرار گیرند راحت تر میتوانند دیگران را درک کرده و ارتباط موثری داشته باشند.

سلامت روانی لازمه خلوص است  - کسی که خلوص داشته باشه نقش بازی نمیکند .

یک آدم خالص کسی است که اگر در زمینه مشکلات دیگران کاری از دستش بر نمیاد صادقانه بیان میکند و اگر کاری میتونه بکنه انجام مید

چگونه فرزندانی تربیت کنیم که بخوبی ایفاگر نقش هایشان باشند؟

در راستای انتشار منابع آزمون و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند در خانواده یکی از مهمترین مباحث این است که چگونه فرزندانی تربیت کنیم که ایفا گر نقش های مهم خودشان در فردای کشور باشند؟

ممکن نقش های کاری و حرفه ای ( محل کار ) ما در روابط خانوادگی ما دخالت کنه . مانند کسی که در محل کارش رئیسه و انتظار داره در خانواده هم همین شرایط را داشته باشه . اینجاست که توقعات برآورده نشده از اعضای خانواده منجر به تعارض های بیشتر شده و فرد از خود واقعی اش در زندگی خانوادگی فاصله میگیره و نمیتونه ارتباط موثری با دیگر اعضای خانواده برقرار کنه

موارد دیگری هم در توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران موثرند . ویژگیهای شخصیتی افراد مانند درونگرا بودن و برونگرا بودن هم میتواند در توانایی افراد در جهت ارتباط موثر با دیگران دخیل باش

 کارشناسان محترم در برنامه ریزی و اجرای دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزندان به نکات زیر زیر توجه فرمایند

 • تمام همکاران حوزه آموزشی می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند

 • ثبت نام دوره از 6 اسفند ماه تا 10 اسفند ماه و در سامانه ال تی ام اس می باشد .

 • شروع دوره از 8 اسفند و از طریق سامانه رایادرس می باشد .

 • فراگیران می بایست برای گذراندن دوره در بخش مطالب را مطالعه کرده و آزمون های پودمانی شرکت کنند

 • برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد

 • نمره قبولی 12 از 20 می باشد

در قسمت ثبت نام در دوره های برای برخی از همکاران رشته های شغلی فعال گردیده است .

رشته های شغلی آزمون ضمن خدمت شیوه های نویت تربیت فرزندان

آموزگاریدبیری - هنر آموز - مربی امور تربیتی مقطع ابتدایی مربی امور تربیتی مقطع دبیرستان - مربی امور تربیتی - مدیریت واد آموزشی - مراقبت بهداشت - مربی بهداشت مدارس . همکاران عزیز فرهنگی لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاع رسانی کنید .

سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

درس پژوهی

18 Mar 2019

نمونه های آماده درس پژوهی

شده باشد و شما بخواهید یه کار جدید را انجام دهید، به پژوهشی با ارزش دست پیدا خواهید نمود. و اگر بخواهید نمونه درس پژوهی را مجددا ترجمه نمایید، ممكن است حقوق آن مجددا در دسترس قرار گیرد. در این حالت نیز پژوهشی با ارزش اتفاق خواهد افتاد. یک کار قدیمی و فاقد حقوق کپی رایت (به عنوان مثال در "دامنه عمومی") می تواند توسط هر کسی ترجمه و منتشر شود – این شرایط بر اساس کشور متفاوت خواهد بود؛ مثلا در مورد آلمان، کارها تا 70 سال پس از مرگ نویسنده نیز باقی می مانند. در نهایت، به خاطر داشته باشید که شما از مجوزی برای درس پژوهی هر آنچه که دوست دارید، برخوردار نیستید - مقاله همیشه قانونی است – تنها در صورتی که بخواهید کار خود را ارائه نمایید، به مجوز نیاز پیدا خواهید نمود

مرکز دانلود گویا طرح

لیست نمونه های درس پژوهی پایه ابتدایی

درس پژوهی پایه اول ابتدایی

فایل های مربوط  پایه دوم ابتدایی

فایل های مربوط به  پایه سوم ابتدایی

فایل های مربوط  پایه چهارم ابتدایی

فایل های مربوط به پایه پنجم ابتدایی

فایل های مربوط به پایه ششم ابتدایی

نمونه درس پژوهی پایه اول ابتدایی درس قرآن نعمت های خدا

5000 تومان

خرید محصول

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس ایران به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس اُ استثناء کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس اِ – ِ – آ – ه بهترین درس پژوهی برای استفاده

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس حرف ر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس نشانه غ به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول کتاب فارسی درس حرف ف به صورت کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب ریاضی درس حل مسأله بهترین و کاملترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس ایـ یـ ی ای کامل ،دقیق و آماده

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی کتاب ریاضی درس حل مسئله کاملترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان کتاب ریاضی درس الگویابی بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول ابتدایی کتاب فارسی درس خوا استثناء نمونه جذا ب با گزارش کامل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس اول دبستان کتاب فارسی درس (اُ) استثنا نمونه بسیار دقیق

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس حرف ق بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی اول ابتدایی کتاب فارسی درس (خوا) استثنا (کتابخوانی) نمونه بسیار کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی اول دبستان کتاب فارسی درس نشانه ش کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی اول ابتدایی کتاب ریاضی درس یکی ده تایی دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه اول دبستان درس تفریق کاملترین و بهترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس جمع شانه ای بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول دبستان درس جنگل نمونه بسیار کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول ابتدایی درس حروف ناخوانا بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی اول دبستان درس حرف پ به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی پایه اول درس دریا به صورت کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی کلاس اول درس اِ – ِ -ـه – ه و کسره ربط بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

شیوه نامه درس پژوهی

همانطور که از اسم آن هم پیداست منظور از شیوه نامه درس پژوهی . نحوه نگارش و روش های تحقیق در ارائه این مقاله پژوهشی می باشد که طبق توضیحات ارائه شده در آن باید نسبت به تکمیل شیوه نامه درس پژوهی خود اقدام نمائید . تمامی فایل های دانلود درس پژوهی ارائه شده در سایت دبیران آنلاین مطابق با آخرین دستور العمل و شیوه نامه ارائه شده توسطهوزارت آموزش و پرورش تهیه و آماده گشته اند . لذا تمامی این فایل ها در فرمت فایل ورد هستند که خد شما عزیزان نیز می توانید آنها را ویرایش نمائید

درس پژوهی آماده پایه اول دبستان زندگی مورچه ها بهترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه اول ابتدایی تدریس عدد ۸ به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده اول دبستان نشانه آ ا به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس اول ابتدایی رشد گیاهان به صورت کامل با گزارش دقیق

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس اول دبستان جنگل به صورت کامل و دقیق

5000 تومان

خرید محصول

گزارش درس پژوهی اول دبستان هـ – ـهـ – ـه – ه بهترین نمونه موجود.

0.5 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده اول ابتدایی نشانه ش به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس آموزش جمله سازی کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی

نمونه درس پژوهی پایه دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی تقویت خداشناسی

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس صدا ها به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

دانلود درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس صدا ها به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس اندازه گیری طول بهترین درس پژوهی برای استفاده

دانلود درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس اندازه گیری طول بهترین درس پژوهی برای استفاده

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

دانلود درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب هدیه های آسمانی درس اهل بیت پیامبر به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی کلاس دوم کتاب ریاضی درس جمع فرایندی به صورت کامل و آماده دقیق و کامل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس دوم کتاب ریاضی درس جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال به صورت کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس نوشتن و خواندن اعداد سه رقمی کامل ،دقیق و آماده

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

نمونه درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب علوم درس برای جشن آماده شویم نمونه بسیار کامل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا نمونه بسیار دقیق

نمونه درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب فارسی درس کوشا و نوشا نمونه بسیار دقیق

5000 تومان

خرید محصول

نمونه درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع های فرایندی نمونه جذا ب با گزارش کامل

نمونه درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس جمع های فرایندی نمونه جذا ب با گزارش کامل

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب فارسی درس مدیریت بحران بهترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه دوم دبستان کتاب فارسی درس مدیریت بحران بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده – بعد از کاملترین نمونه موجود

دانلود درس پژوهی پایه دوم ابتدایی کتاب ریاضی درس ساعت مانده – بعد از کاملترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس ساعت و دقیقه بهترین و کاملترین نمونه

درس پژوهی کلاس دوم دبستان کتاب ریاضی درس ساعت و دقیقه بهترین و کاملترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی دوم دبستان کتاب علوم درس زندگی ما و گردش زمین کاملترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس مدرسه خرگوش ها دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

درس پژوهی دوم ابتدایی کتاب فارسی درس مدرسه خرگوش ها دقیق ترین نمونه موجود در اینترنت

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی فارسی پایه دوم دبستان درس مسجد محله ما کاملترین و بهترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس نمایش کسر ها بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم دبستان درس خدای مهربان نمونه بسیار کامل و آماده

درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم کلاس دوم دبستان درس خدای مهربان نمونه بسیار کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس افطار شیرین بهترین نمونه موجود

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم ابتدایی درس جشن تولد بهترین و دقیق ترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه دوم درس عینک معلم به صورت کامل و آماده

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.

درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم درس کاردستی نرگس بهترین نمونه موجود.

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه دوم دبستان وقت خواندن بهترین نمونه

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده پایه دوم ابتدایی هدیه های او به صورت کامل و آماده نمونه عالی و کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس دوم دبستان پاکیزگی به صورت کامل و دقیق

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس دوم ابتدایی شادی گلها به صورت کامل با گزارش دقیق

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی آماده دوم دبستان ابرها میگریند به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

5000 تومان

خرید محصول

درس پژوهی ریاضی کلاس دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

5000 تومان

خرید محصول

نمونه های آماده شده درس پژوهی کلاس اول ابتدایی

مرکز دانلود گویا طرح

ارائه صد ها نمونه آماده درس پژوهی

راههای ارتباطی با ما

چگونه نمونه درس پژوهی خود را ترجمه و به زبان های دیگر منتشر کنید.

در این مطالعه به وسیله سیستم نمودارگیری از درس پژوهی و ابزارهای موجود در این دستگاه از جمله سنسورهای وزن گل و فشار گل و سنسورهای و (گازکروماتوگراف) گازهای هیدروکربنی و آنالیز اولیه آنها قبل از تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین فشار لیتواستاتیک نقاط مختلف با استفاه از فرمولهای مهندسی درس پژوهی محاسبه شده و فشارها در نقاط مختلف با هم مقایسه و رابطه آن با سرعت حفاری و وزن روی مته بررسی می‌شود. در این مطالعه به کمک نتایج حاصل از آنالیز و بررسی پارامترهای درس پژوهی می‌توان راهکارهای مناسبی در خصوص حفاری چاههای بعدی ارائه داد و هزینه‌های درس پژوهی را با پیش‌بینی‌های مناسب کم کرد.

.

درس پژوهی

چرا باید نمونه مقاله خود را به زبان های دیگر ترجمه کنید؟

پارامترهای درس پژوهی ثبت شده بطور دیجیتال و دقیق می‌باشد که این امر باعث می‌گردد دید مناسبی از حفاری داشته باشد و تاکنون هیچ پروژه‌ای به طور دقیق آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده است.

نمونه درس پژوهی پنجم ابتدائی

اهداف مشخص تحقيق در مورد درس پژوهی (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

 • 1- تعیین لیتولوژی بوسیله خرده‌های تحقیق

  2- تعیین وزن و نوع گل حفاری مناسب در حفاری چاه

  3- تعیین درصد گارهای هیدروکربنی از C1 تا C5

  4- تعیین نوع مته مناسب در سازندهای مختلف

 • دانلود فرم خلاصه گزارش نویسی

نمونه درس پژوهی ریاضی

درس پژوهی

خرده‌های درس پژوهی در بعضی از سازندها هر 5 متر به 5 متر و در بعضی از سازندها و عمقهای حفاری هر 2 متر به 2 متر نمونه‌گیری می‌شود.

- نمودارهای پارامترهای نمونه درس پژوهی بصورت گراف و عددی هر 2 ثانیه در سیستم ذخیره می‌شود که نهایتاً متر به متر اطلاعات بصورت میانگین ثبت و ذخیره می‌گردد

با توجه به لیتولوژی سرعت درس پژوهی متغیر است و همچنین با توجه به لیتولوژ ی نوع مته تغییر می‌کند و با تغییرات وزن روی مته فشار هیدرواستاتیک قابل تغییر است.

.

..

مرکز دانلود گویا طرح

هنگامی که شما درس پژوهی خود را به زبان های دیگر منتشر می کنید، نه تنها می توانید با پیام خود به افراد بیشتری دسترسی پیدا کنید، بلکه درآمدتان را نیز متنوع خواهید شد. در بسیاری از این زبان های دیگر رقابت کمتری وجود دارد که به شما این امکان را می دهد که به طور بالقوه کتاب های بیشتری را به فروش برسانید.

دانلود رایگان نمونه درس پژوهی ابتدایی

انواع نمونه آماده درس پژوهی تخصصی و ارزان و سریع

در پنج سال گذشته، چندین بار افرادی که می خواستند مقاله های درس پژوهی خود را بنویسند د، به من نزدیک شده و اظهار دوستی با من نمودند. تعداد کمی از مردم ب "آینه آینه" به زبان های دیگر را پیشنهاد کردند، اما آن دسته از فرصت ها برای همیشه از بین رفتند. من فکر می کنم که آن ها خوب به نظر می رسند، اما اگر به صورت داوطلبانه انجام شوند، هرگز موفق نخواهند شد. در آن زمان، یک ناشر بزرگ مسیحی با من در مورد دستیابی به حق درس پژوهی "21 نماز قدردانی" صحبت نموده و آن را به زبان کره ای تجرمه نمود. اما هیچ وقت فرصت آن پیش نیامد. من فکر کردم که انتشار مقاله های من به صورت ارزان و تخصصی و سریع به زبان های دیگر امکان پذیر نبوده و این ایده را رد کردم.

مرکز دانلود گویا طرح

این بدان معنی است که کتاب راشل روف "منحصرا به عنوان کتاب شما" در نظر گرفته شده اند. در این دوره نویسندگان نشان می دهد که چگونه کتاب خود را ارسال نموده و جریان درآمد را با انتشار کتاب های چاپی، کتاب های الکترونیکی، کتاب های صوتی در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها تغییر دهند.

تجزیه و تحلیل داده های حفاری  ثبت شده توسط سیستم نمودار گیری , و با استفاده از جداول و نمودار ها و گزارشات روزانه تایید شده توسط شرکت ملی نفت.

96 - 97 شیوه نامه برنامه درس پژوهی - معاونت آموزش ابتدایی

پرسش مهر - پرسش مهر رئیس جمهور - بهترین پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر

پرسش مهر 97

پرسش مهر 19

پرسش مهر

مراحل پنج گانه و معروف نمونه درس پژوهی

تعیین مساله مورد بحث

MW: وزن گل حفاری می‌باشد که برحسب pcf بیان می‌شود که وظایف عمده‌ای بر عهده دارد.

WOB: وزن روی مته می‌باشد که باید به نسبت قطر مته و ظرفیت لوله‌های حفاری تنظیم شود.

ROP: روند حفاری که واحد متر بر ساعت است.

: TORQUEنیروی که از سازند در جهت مخالف به مته در حال چرخش وارد میشود.

RPM: تعداد دورهای چرخش لوله های حفاری در یک دقیقه را گویند.

FID: دستگاه آشکارگر هیدروکربنی می‌باشد که از C1 تا C5 را مشخص می‌کند. .

اجرا و عمل به این موضوع

اجرای دقیق و گام به گام مراحل درس پژوهی پایه اول ابتدائی و دوم ابتدائی نیز بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد که اجرای دقیق و عمل به این موضوع می توانید پژوهش شما را متمایز از دیگران نشان دهد .

بازاندیشی یا بازنگری

بعد از اتمام پژوهش و اتمام مقاله شما یک بازنگری نسبت به درس پژوهی خود انجام دهید و بهترین پزوهش را ارائه دهید .

- طراحی - اجرا و عمل به این موضوع - بازاندیشی یا بازنگری - یادگیری موثر

دانلود رایگان درس پژوهی دوم ابتدایی

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل مقاله ها:

روش‌ها بصورت دستی و همچنین نرم‌افزار و سنسورهایی می‌‌باشد که محاسبات را انجام داده و ما آنها را به صورت دیجیتال مشاهده می‌کنیم. نتایج بدست آمده از بررسی‌های نمودارگیری و آزمایشگاهی در یکدیگر تلفیق شده و با استفاده از منابع معتبر علمی مورد نمونه درس پژوهی آماده  تفسیر قرار خواهد گرفت. شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده .

چند خبر کوتاه از شهر میانه

" الزامی بودن حضور در کلاس های تربیت بدنی"

" اطلاعیه درخصوص عدم پرداخت شهریه"

برنامه امتحانات دروس ارزشي - مهارتي و مقدماتي تابستان 89 (تاريخ درج خبر: 3/5/89) [ بيشتر ]

اطلاعیه مهم  : زمان ثبت نام و برنامه امتحانی دروس ریزشی و امتحان مجدد

تقويم دانشگاهي سال تحصيلي 90-89 براي كليه دوره هاي تحصيلي دانشگاه

نکات مهم درباره امتحانات نیمسال دوم 89-88 

تقویم اجرایی دانشگاه پیام نور میانه.. جدید 

اطلاعیه های مهم گلستان ..جدید 

قابل توجه دانشجويان  مرکز ميانه 

    اطلاعیه مهم مالی    

قابل توجه دانشجویان تکدرس مرکز میانه *06/08/88* 

تاريخ مراجعه و ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي آزمون سراسري سال 88 به مراكز دانشگاه

مهلت زماني ثبت و تائيد دانشجويان مهمان توسط مراكز/واحدها  

سقف انتخاب واحد با رعايت پيش نياز و هم نياز براي كليه دانشجويان 

    در خصوص تعيين شيوه تغيير رشته و تغيير گرايش دانشجويان طرح تجميع(چندبخشي)

مدارك لازم براي فارغ التحصيلي

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87

اطلاعیه مهم انتخاب واحد اینترنتی

قابل توجه دانشجويان متقاضي مهمان در ساير واحد هاي دانشگاه

نحوه محاسبه نمره برای نمرات تستی وتشریحی

مهمترین هدف از اجرای جشنواره درس پژوهی کشوری

وزارت آموزش و پرورش ایران مهمترین هدف خود از اجرای جشنواره کشوری درس پژوهی و اقدام پزوهی را بیان دور نماند ن معلم از شیوه های نوین آموزشمی باشد

همچنین برسسی و عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی در یک دانش آموز را قرار داده چرا که معلم با بررسی مهمترین شیوه های و علل افت دانش آموز خود می تواند کمک فراوانی به شاگردان خود نمایند

. از این رو تیم آموزشی موسسه دبیران آنلاین کلیه این فایل های را در قالب فایل ورد و قابل ویرایش ر دسترس شما همکاران ارجمند قرار داده که بتوانید و دانلود و استفاده از این قالات گامی نو در عرصه آموزش کشور برداریم همانطور که مستحضر هستید . این جشنواره تا آخر خرداد ماه سال 98 فرصت دارید تا آثار خود را برای ایائه به این جشنواره تحویل نمایید . و من الله توفیق

 مرحله برای تبدیل شدن به یک نویسنده حرفه ای مقاله

درس پژوهی از اهداف خاصی برخوردار است منظور از درس پژوهی یا تحقیق در مورد یک نمونه از دروس ارائه شده  پژوهش مشارکتی معلمان در مدرسه و کلاس درس است. درس پژوهی در ایران که به تازگی رواج پیدا کرده الگو برداری شده از یک نمونه ژاپنی به منظور آموزش و یادگیری گروهی است که در کشور ژاپن این نوع از آموزش بیش از یکصد سال سابقه و قدمت دارد . در واقع این نوع از آموزشباز بینی الگوههای ذهنی بازنگری مشارکتی از عمل آموزش می باشد و الگویی بسیار موثر برای بهبود وضعیت آموزش در کشور می باشد . 

دریافت موضوعات اختصاصی

 

ما برای آندسته از همکارانی که قصد دارند تا مقاله پژوهی اختصاصی و خارج از مقالات ارائه شده در سایت پژوهش خود را ارائه نمایند به صورت اختصاصی مقاله درس پزوهی آنها را به صورت کاملا تضمینی در حد کسب رتبه استانی و کشور انجام می دعهیم برای درخواست اختصاصی می توانید از فرم تماس زیر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمائید . و مقاله اقدام پژوهی و درس پزوهی به صورت اختصاصی دریافت نمائید .