طرح درس روزانه در مقطع ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه

سایت تخصصی دانش فایل برترین گروه تخصصی و پرورشی که در حوزه فرهنگیان مشغول می باشد . انواع نمونه طرح درس روزان را توسط متخصصین و کارشناسان و معلان وزارت آوزش و پرورش تهیه و جمع آوری کرده است . از این رو جهت دانلو و خرید انواع نونه طرح درس روزانه می توانید به سایت اصلی دانش فایل به نشانی اینترنتی فلان مراجعه نمائید .

 لیست فایل های دانلودی

دسته بندی فایل های قابل دانلود

بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومانخرید محصول
طرح درس حروف مقطعه بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس حضرت مریم بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس همزه( یٴ ) بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه چهارم ابتدایی  
1500 تومان
خرید محصول
طرح درس علوم بر اساس برنامه درسی ملی درس قسمت های مختلف گیاه پایه اول ابتدایی   1500 تومانخرید محصول
18 mar 2019