لیست فایل های آماده اقدام پژوهی در معلم پژوهنده

ارسال تجربيات  اقدام پژوهی

هدف از ايجاد اين بخش فراهم سازي فرصت مناسب براي تبادل تجربيات علمي معلمان پژوهنده در سطح كشور است .
معلمان پژوهنده مي‌توانند هر تجربه‌اي را كه كمكي براي ديگر همكاران تلقي مي‌شود ، ارسال نموده تا از مسير سايت در اختيار سايرين قرار گيرد .
گفتني است اطلاعات دريافتي پس از آماده سازي توسط مدير سايت در معرض ديد علاقمندان قرار خواهد گرفت .

تعدادي از معلمان پژوهنده استان گلستان با همكاري پژوهشكده تعليم و تربيت استان گلستان ، نتايج تحقيقات خود را به صورت فيلم ارائه نموده‌اند كه نمونه‌اي از كارهاي خود را نيز براي دبيرخانه معلم پژوهنده ارسال كرده‌اند، علاقمندان مي‌توانند فيلم پژوهشهاي انجام شده را دريافت نمايند.
از حسن سليقه اين عزيزان تقدير نموده و به تمامي دست اندركاران اين حركت جديد در گسترش فرهنگ پژوهش خسته نباشيد عرض مي‌نماييم.

نحوه دريافت فايل : روي تصوير راست كليك نموده و گزينه Save Target as را انتخاب نماييد  
   
ما مي‌توانيم بنويسيم شيريني درس زبان
بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : رابعه گوگلاني بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : بي‌بي خديجه طاطار
   
وتر بهبود درس املاء
بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : مريم سنگويي بر اساس طرحي از معلم پژوهنده : ليلا مقصودلو
 
 
 
معلم پژوهنده : نرگس اميري ترشيزي استان : خراسان رضوي
عنوان تجربه : کلثوم
سومين سال خدمت مقدس آموزگاري را در يکي از روستاهاي محروم و دورافتاده کوهرخ آغاز کردم قرار شد در پايه پنجم تدريس کنم. با وجودي که تقريباً اويل خدمت را مي گذراندم و هيچ تجربه اي در تدريس اين پايه حساس نداشتم با مدد از خداي مهربان و توکل به او قدم به کلاس گذاشتم. کلاسي با سي و سه بچه با شيطنت هاي کودکانه.دانش آموزاني با روحيه خوب و درس خوان در بدو ورودم صندلي اي که در گوشه کلاس بود و روي آن يکي از دانش آموزان نشسته بود توجهم را به خود جلب کرد .
پس از سلام و احوال پرسي خودم را به آنها معرفي کردم سال تحصيلي جديد را به آنها تبريک گفتم در رابطه با شيوه صحيح درس خواندن و آمادگي براي امتحانات نهايي و داشتن اخلاق خوب کمي صحبت کردم پس از معرفي خودم از بچه ها خواستم يکي يکي خودشان را معرفي کنند.از همان ابتدا سعي مي کردم تفاوتهاي فردي هر يک از دانش آموزان را دريابم و بتوانم به کردار و رفتار م زمينه ساز اعمال نيک و خداپسندانه در وجود پاک و بي آلايش اين نونهالان شوم . تنها چيزي که در اين کودکان مي يافتم مهرباني صفا صميميت و صداقت بود همان طور که صحبت مي کردم ناگهان چشمم به چشمان پاکي افتاد که معصومانه تبسمي کم رنگ بر لب داشت و به من خيره شده بود و به سخنان من با دقت گوش مي داد.
نامش کلثوم بود , چهره اي سفيد و با گونه هاي قرمز و آفتاب سوخته و دوست داشتني نگاهش پرمعنا بود چند لحظه متحيرانه به چهره اش چشم دوخته بودم.خودش را روي صندلي جمع و جور کرد و خودکارش را به دهان برد و با پاهايش بازي مي کرد . پرسيدم کلثوم جان مگه توي نيمکت ها جا نبود که گوشه کلاس روي صندلي نشسته اي ؟ از گوشه چشمانش نگاهي به من کرد و سرش را به آرامي پائين انداخت.بچه ها با شيطنت خنده اي کردند يکي از آنها که جسورتر به نظر مي رسيد گفت : اون اسمش مارمولکه ! ما که اصلاً نمي گذاريم پيش ما بنشينه اذيت و آزار پارسال شو فراموش نکرديم خانم به همين خاطر معلم پارسالمون جاي مخصوصي را برايش درنظر گرفت و ما هم به تبعيت از گذشته اجازه نشستن در نيمکت را به او نداديم . يکي از بچه ها زيرلب زمزمه مي کرد آخه حقش چند دفعه مرا کتک زده . در اين هنگام روي صندلي خود نشستم و بهت زده به کلثوم نگاهي انداختم .
ميز جلو دو نفر از بچه ها نشسته بودند . به کلثوم اشاره کردم که آنجا بنشيند و بهش گوشزد کردم که مبادا از جايت بلند شوي . از يکي از بچه هاي خواستم صندلي را به دفتر ببرد .
صداي اولين زنگ سال تحصيلي به صدا درآمد و به دفتر رفتم و سخت نگران و متحير از چگونگي برخورد با چنين شخصيت طرد شده و تحقير شده اي.بعد از صرف چاي و خوردن زنگ به کلاس رفتم غوغايي به پا شده بود و در يک لحظه بچه ها با ديدن من سر جاي خودشان نشستند نگاهي با چهره اي گرفته و عبوس به بچه ها انداختم ودر حالي که انتظار چنين حرکتي را از آنان نداشتم خواستم تا علت آن را توضيح دهند .
دراين زمان يکي از بچه ها گفت : اجازه خانم من وزينب توي ميز نشسته بوديم و صحبت مي کرديم کلثوم يوا شکي مقنعه هاي ما دو تا را به هم گرده زده بود . هنگامي که بلند شدم کلثوم از خنده غش کرد و به همين خاطر از دستش عصباني شديم . چند تا از بچه ها گفتند : خانم کلثوم محکم به ما سيلي مي زند اگر قراره که او پيش ما بنشيند ما ديگه به مدرسه نمي آئيم مدرسه يا جاي ماست يا جاي او.
نگاهم متمايل کلثوم شد رويش را به ميز عقب کرده و شکلک در مي آورد و زبون درازي مي کرد با خودکاري که در دست داشتم به ميز زدم و از بچه ها خواستم نظم کلاس را حفظ کنند.به کلثوم با چهره اي ناراحت نگاهي کردم و سرم را تکان دادم و گفتم من که اصلاً باور نمي کنم از دختر خوبي مثل کلثوم چنين رفتارهايي سربزدن حتماً شما سر به سرش گذاشتيد وگرنه باور کردني نيست سپس به او و بقيه بچه ها گفتم دفعه آخرتان باشد و ديگه تکرار نشود. شماها دختران بزرگ اين مدرسه ايد سعي کنيد ديگران از شما درس خوب بودن را بياموزند .اما چند مورد ديگر از اين اتفاق ها که به قول بچه ها سرمنشاء آن کلثوم خانم بود به وقوع پيوست .
ناگفته نماند هوش و ذکاوت کلثوم با رفتارهاي به ظاهر ناهنجار که از برخوردهاي نامناسب ديگران نشات گرفت بود،آسمان تا زمين فرق مي کرد. بسيار تيزهوش و با استعداد بود آن زگ رياضي داشتيم و من مسئله اي را که از کتاب رياضي چهارم روي تخته سياه نوشتم و خواستم يکي از بچه ها داوطلبانه آن راحل کند. کسي جز کلثوم دستش را بلند نکرد . از وي خواستم تا براي پاسخ دان پاي تخته بيايد . او بدون تامل وا شتباه آن را حل کرد . از بچه ها خواستم حسابي او را تشويق کنند. کلثوم لبخند رضايت بخشي زد و سرجايش نشست چند لحظه اي نگذشته بود که صداي فريادي خفيف سکوت کلاس را در هم شکست پرسيدم باز چي شد ؟ زهرا که کنار کلثوم نشسته بود آهسته از جايش بلند شد و با چشماني اشک بار گفت :دفعه اولش نيست کلثوم هنگام نشستن پايم را محکم فشار داد .کلثوم از روي ترس و يا شرم به زير ميز خزيده بود. او را صدا رزدم در اين هنگام تکه کاغذي از زيرميز برداشت و يواش يواش بيرون آمد گفتم کلثوم را مي گويي ببين او که کاغذهاي زيرميزش را جمع مي کند در اين هنگام چهره کلثوم از شدت شرم سرخ شده بوداز او خواستم که از دوستش معذرت بخواهد و قول بدهد هم چنان به درس فکر کند تا آينده درخشاني داشته باشد. ناگفته پيداست در شرايطي که يک نفر در محيط اجتماعي مرتباً تحقير شود انتظاري بيش تر از اين از حرکات وي نبايد داشت. البته براي حرکات عجيب و غريبي که درزمان تدريس کشيدن نقاشي درس جواب دادن از سوي کلثوم وديگر بچه ها مشاهده مي کردم، هر روز سعي مي کردم راه حل تازه اي پيدا کنم .با تحقيقاتي که از خانواده اش کردم وي خانواده اي داشت پرجمعيت و داراي مشکلات شديد خانوادگي که احتمالاً بخشي از آن حرکاتش از محيط خانواده نشات مي گرفت .
در بي رفتارهاي بد کلثوم صفات نيک و پسنديده اي وجودداشت و من سعي مي کردم آنها را جلوي بچه ها بازگو کنم تا شايد از نقاط ضعفي که دا شت کاسته شود .
بارها مانند خواهري مهربان و دلسوز با او صحبت مي کردم او مشکلاتش را بازگو مي کرد و من چگونگي مبارزه با آنها را برايش مي گفتم . مثل ديگر بچه ها با او قدم مي زدم و از سرگذشت هاي تلخ و شيرين خودم سخن مي گفتم . از شکست ها و بي توفيقي هاي خودم برايش گفتم و گفتم تابه شخصيت واقعي اش دست پيدا کرد.او کاملاً عوض شد و به دختري متين و مهربان و با گذشت تبديل شد که بچه ها روي او حساب مي کردند . وي به مرور سنگ صبور بچه ها به حسا ب مي آمد .
در آخرين روزهاي سال تحصيلي از بچه ها خو استم تا در مورد آن سال تحصيلي و رفتار من مطلبي را بنويسند هر کدام کاغذي به دست گرفتند و نقطه نظرات جالبي را نوشتند وقتي آنها را مطالعه مي کردم حقيقتاً از اين کودکان پراحساس و چيزفهم چيزهاي زيادي آموختم کلثوم در قسمتي از نامه اش نوشته بود :
از اين که دراين نامه کلمه تو را به کار مي برم در ابتدا پوزش مي طلبم . جسارت نيست بلکه مي خو اهم راحتتر و صميمي تر با تو صحبت کنم تو خواهر و دلسوز مني. حتي از آن هم بهتر تو در اين مدت چيزهاي زيادي را به من آموختني که قلمم ياراي نوشتن آن همه صد اقت و پاکي نيست .
معلم تشنه ام پرالتهابم توسرمشقي بده از درس آبم
دري از روز را بگشا به رويم ببر تا قله هاي آفتابم
قلم را آشناي دست من کن بده پيوند با درس و کتابم
به چشمم شعر بيداري بياموز برون کن تا ابد از شهر خوابم
سراپا جوششم شوقم سوالم ببر با خود به دنياي جوابم
بتاب امروز بر من نور ايمان که فردا من به تاريکان بتابم
آري معلم خوب کاري نمي کند که بچه ها از او حساب ببرند بلکه با حلم و وقار و متانت و صبر خويش کاري مي کند که بچه ها روي او حساب کنند . معلم با نگاه هشدار مي دهد . با نگاه هدايت مي کند و با نگاه تنبيه مي کن
معلمان پژوهنده برگزيدگان كشوري

ليست معلمان پژوهنده – برگزيدگان كشوري

  نام و نام خانوادگي استان مقطع دوره عنوان پژوهش
1 مرحوم بهزاد ميراب زاده تهران متوسطه 1 مديريت مشاركت دانش آموزان
2 فاطمه فلسفي تهران تربيت معلم 1 روش فعال نمودن كلاسهاي روش تدريس
3 محمد رسولي قم راهنمايي 1 روش تدريس انشا
4 غلامرضا سرشور خراساني خراسان رضوي ابتدايي 1 روش نوين تدريس قرآن در اول ابتدايي
5 غلامرضا براكوهي خراسان شمالي متوسطه 1 ساختار هندسي مولكولها
6 محمد فواد كردستان تربيت معلم 1 فرمولهاي رياضي در نمايشي نو
7 محمد علي بهروز زاده فارس تربيت معلم 2 ماشين يادگيري ونقش آن در عملكرد تحصيلي دانش آموزان
8 ميرحيدر حسيني اردبيل ابتدايي 2 روشها والگوهاي جديد تدريس در درس املا ء چهارم پنجم ابتدايي
9 نسرين رنجبر اصفهان ابتدايي 2 انگشتانه حروف الفباي فارسي وصندوق گنج
10 علي اكبر كياني پناه تهران متوسطه 2 دامنه بي تفاوتي وجاذبه تعهد در درس انشا
11 منيره جعفري تهران متوسطه 2 الگوي تدريس براي درس روش تدريس وبررسي تابهاي عربي راهنمايي
12 عباس دليلي كوشاني گيلان پيش دانشگاهي 2 اندازه گيري دقيق وتجربي عمق ظاهري
13 مهران موقتيان اصفهان متوسطه 2 بررسي تبديل واحدهاي طول وسطح حجم در فصل هارم كتاب فيزيك اول نظام جديد
14 نسرين مظفري بوشهر تربيت معلم 3 بررسي علل انشا گريزي وتاثير بر فضاسازي بر ايجاد لايق در انشا نويسي
15 محمد علي هنر مند قمي قم ابتدايي 3 كند ويا راهكارهاي مقابله با برخي از عوامل تضعيف تعديل كننده روشهاي مطلوب تدريس انشا دوره ابتدايي
16 زهرا مهر پرور ومريم قاسمي فارس راهنمايي 3 مجموعه تقويت حافظه
17 پريوش فروتن داخلي گيلان راهنمايي 3 نحوه اداره وسازماندهي كلاس
18 رمضان استقلال فارس ابتدايي 3 توليد وبكار گيري وسايل آموزشي در رياضي
19 معصومه حران اف مركزي راهنمايي 3 چگونگي ترغيب دانش آموزان به انشا نگاري
20 عزت احمدي نمدان خراسان رضوي ابتدايي 3 روشهاي شناسايي وحل مشكلات رفتاري دانش آموزان در موارد خاص
21 قدرت الله قلعه سري مازندران ابتدايي 3 بررسي وتحليل محتواي كتابهاي درسي
22 جهانگير رياضي خوزستان متوسطه 3 چه عواملي باعث نوسان مي شود وتجربه آموزشي در مورد نيروي بازگرداننده در حركت نوساني ساده
23 يوسف بهاري همدان ابتدايي 3 تقويت شيوه هاي نوين وتضعيف شيوه هاي سنتي در اداره مدارس از طريق شوراهاي دانش آموزي
24 فاطمه هدي عليزاده تهران ابتدايي 3 نحوه آموزش املا در پايه دوم ابتدايي
25 بهناز ترابي خراسان رضوي متوسطه 4 كاربرد وسايل كمك آموزشي در آموزش هندسه
26 پروين شريفي مركزي متوسطه 4 طرحي نو در آموزش پيوند كووالانس
27 مرضيه ابراهيمي تهران متوسطه 4 تفكر خلاق در رياضي
28 جواد حسين زاده فارس راهنمايي 4 هنر معلم تعليمات ديني
29 مصطفي شيخ علي تهران راهنمايي 5 شيوه نوين تدريس و ارزشيابي درس عربي
30 شيوا شريفي راد فارس ابتدايي 5 استفاده از آموزش غير مستقيم براي افزايش انگيزه تحصيلي
31 زهره محمديان دهكردي چهار محال بختياري ابتدايي 5 تجربيات معلمان در درس املاء
32 حرمت السادات ميركمالي مازندران متوسطه 5 چگونه حركت انتقال بردار ها را آموزش دهيم
33 محمد رضا كيانفر اصفهان متوسطه 5 ابتكاري نو در حل تعارض بين والدين با فرزندان در خانواده
34 لطف الله سوري همدان متوسطه 5 راهكارهايي براي يادگيري بهتر درس جغرافيا
35 فخري دهقان منشادي يزد ابتدايي 5 چه كنم تا جدول ضرب ملكه ذهن دانش آموز شود
36 فريبا زنگنه مطلق مركزي راهنمايي 5 چگونه مقابله وعملكرد صحيح در برخورد با دانش آموز پرخاشگر
37 فاطمه اسحاقي خراسان رضوي ابتدايي 5 مشكلات رفتاري دانش آموزان در رابطه با كمرويي
38 ناصر بيت الهي كرمان ابتدايي 5 تهيه وساخت وسايل كمك آموزشي وبه كار گيري آن در كلاس
39 ايراندخت بهرام زاده تهران ابتدايي 5 بررسي روش هاي مطلوب درس جغرافيا در مقطع چهارم ابتدايي
40 الهه وكيل زاده آذربايجان شرقي متوسطه 5 آموزش رياضيات با روش تدريس فعال
41 طاهره سعيديان تهران ابتدايي 6 چگونگي كيفيت بخشي به تكاليف رياضي
42 فرزانه رفعي و پروين قربانيان همدان ابتدايي 6 چگونگي ارتقاي سطح نمرات ديكته دانش آموزان كم توان ذهني
43 شهناز پنيري مازندران ابتدايي 6 بررسي علت رفتار لجوجانه وپرخاشگرانه يكي از دانش آموزان ودرمان آن
44 فروزنده فروغي فارس ابتدايي 6 راههاي رفع مشكلات دانش آموزان در درس املا با استفاده از بازي
45 فرحناز ميثاقي بنابي آذربايجان شرقي ابتدايي 6 چگونگي ترغيب دانش آموزان زرنگ به كار عملي حرفه وفن
46 فاطمه اكبرزاده كرمان ابتدايي 6 چگونه مي توانم با توجه به علاقه دانش آموزان به حل مشكلات آموزشي املا پرداخت
47 ناهيد فرقاني اصفهان ابتدايي 6 تجربه موفقي در ارائه تفكر استقرايي در آموزش
48 مريم ياري لرستان ابتدايي 6 روشي براي تدريس درس جغرافيا
49 منصوره عليون مقدم خراسان رضوي ابتدايي 6 تدريس در كلاس همراه با عروسكي به نام قلي
50 زهره رهسپار خوزستان ابتدايي 6 كاربرد الگوي نوين تدريس در كلاس
51 صديقه رستما تهران ابتدايي 7 چگونه مي توان باروش آموزش تلفيقي در پايه اول ابتدايي از زمان استفاده بهينه نمود
52 عيسي رسولي آذربايجان شرقي متوسطه 7 چگونگي بهبود تدريس تاريخ با استفاده از امكانات كمك آموزشي ونرم افزارهاي آموزشي
53 پري رخ جعفرزاده گيلان ابتدايي 7 افزايش پيشرفت تحصيلي در يك كلاس چهارم ابتدايي در درس رياضي مبحث ضرب ياروش بازي ومسابقه در مدرسه لشت نشاء
54 منيره زبرجديان تهران متوسطه 7 راههاي فعال سازي دانش آموزان سال اول 3 در درس علوم زيستي وبهداشت
55 مرضيه بيات همدان ابتدايي 7 چگونگي استفاده از روش هاي نوين تدريس رياضي وتاثير آن در بهبود واصلاح فرآيند يادگيري
56 عذرا بيگم هژبري مازندران ابتدايي 7 چگونه توانستم از شكل گيري بدخطي دانش آموزان پايه اول ابتدايي جلوگيري كنم
57 مجتبي شريف زاده فارس راهنمايي 7 بهبود وضعيت فعاليتهاي عملي درس حرفه وفن
58 زهرا حقيقي اصفهان ابتدايي 7 بررسي عوامل لكنت زبان در يكي از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي
59 سيروس سوركي خراسان جنوبي راهنمايي 7 چگونه مي توانم اختلال بي اعتنايي مقابله اي دانش آموزان را حل نمايم
60 غلامرضا الهام خوزستان ابتدايي 7 چگونه مي توانيم ورزش و باز يهاي دبستاني را در مدارس ابتدايي بهبود بخشيم؟
5 Apr 2019