اقدام پژوهی

تعونی معلم پژوهنده

شما ممکن است که با یک معلم یا دبیر دیگر، همزمان بر روی یک مقاله اقدام پژوهی و انجام آن مثلا در مقطع اقدام پژوهی در مقطع ابتدایی تا اقدام پژوهی دبیرستان کار کنید. ممکن است در یک مقطع تحصیلی یکسانی تحصیل کنید. حتی ممکن است دارای یک معلم راهنما باشید. اما، مقاله اقدام پژوهی  شما کاملا منحصر به فرد است؛ با قصد تحقیقاتی خودش، یافته های کلیدی خودش و تاثیراتی که بر روی علم می گذارد.

البته باید چنین باشد؛ چون این چیزی است که یک از یک معلم برای دانش آموزران الگو را می سازد.

 لیست فایل های دانلودی

دسته بندی فایل های قابل دانلود

 

اقدام پژوهی ابتدائی

 لیست فایل های دانلودی

دسته بندی فایل های قابل دانلود

 لیست فایل های دانلودی

دسته بندی فایل های قابل دانلود

اقدام پژوهی دبیرستان

دوره دبیرستان یا متوسطه برای دبیران و معلمان و همکاران گرامی و کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که قصد ورود به عرصه معلمی را دارند دوره ای حساس و مهمی می باشد . لذا از این رو برای ارائه تحقیق در مورد اقدام پژوهی دبیرستان یه مقدار کار پیچیده و مشکلی است و از سوی دیگر به دلیل مشغله زیاد این قشر زحمت کش جامعه خیلی از همکاران شاید وقت نداشته باشند برای تهیه و ارائه این مقاله ها لذا از این رو ما بر آن شدیم کلیه مقاله های مربوط به اقدام پژوهی دبیرستان را با کمترین هزینه در اختیار شما همکاران گرامی قرار دهیم تماس . 

شورای تحقیقات

به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در مراکز آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت، هدایت فعالیت‌های پژوهشی، و دستیابی به راه حل‌های مناسب برای مشکلات آموزش و پرورش در سطح استان، شورای تحقیقات تشکیل شده‌است، تا بتواند با برنامه‌ریزی، تصویب طرح‌های پژوهشی، شناسایی ظرفیت علمی استان، نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی شهرستان‌ها و مناطق، اهداف فعالیت‌های پژوهشی را تحقق بخشد. 
جلسات شورای تحقیقات هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد

 لیست فایل های دانلودی

دسته بندی فایل های قابل دانلود

18 mar 2019